รับสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว "การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะบคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซี่ยน"

17 มิ.ย. 2563      605 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

กรมการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว "การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะบคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซี่ยน" สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ http://www.thailandtourismprofessional.org/