คู่มือการปฏิบัติตามาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (สีขาว)

21 พ.ค. 2563      516 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การปฏิบัติตาม “คู่มือการปฏิบัติตามาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (สีขาว)” สืบเนื่องจากนายกรับมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6 ) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 โดยสามารถดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตตลอดจนด้านการออกกำลังกายหรือดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจอำนาจหน้าที่ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา คือ ( 2 ) กิจกรรมด้านการออกกำลังกายหรือการดูแลสุภาพ ข. สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟให้เปิดได้แต่ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน ในกรณีสโมสร คลับเฮาส์ หรือร้านอาหารในบริเวณดังกล่าวให้ปฏิบัติตาม (1) ก. ค. สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้งและตามกติกาสากล ผู้เล่นต้องมีระยะห่างทางสังคมและไม่คลุกคลีกันอยู่แล้ว เช่น เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู และต้องไม่มีผู้มาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขันในกรณีของสโมสร คลับเฮาส์ หรือร้านอาหารในบริเวณดังกล่าวให้ปฏิบัติตาม (1) ก. รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/102/T_0004.PDF