มอบสิ่งของบริจาคเพื่อการกุศล ภายใต้กิจกรรม "รวมน้ำใจสู่กาชาด จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๓”

5 มี.ค 2563      282 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางณัฏฐิรา แพงคุณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี มอบสิ่งของบริจาคเพื่อการกุศล ภายใต้กิจกรรม”รวมน้ำใจสู่กาชาด จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๓” โดยมีแพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และ นางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ