เข้าร่วมพิธีถวายสักการะและจัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

2 มี.ค 2563      187 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ เทศบาลนครนนทบุรี นางณัฏฐิรา แพงคุณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีถวายสักการะและจัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี