ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการ “จากรถไฟฟ้าพาเที่ยวเมืองนนท์” ด้วยวิธีปร.....   3 เม.ย. 2561 140 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและสื่อสาร ภาพลักษณ์ตราการท่องเที่ยวเ.....   3 เม.ย. 2561 190 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดแคนอก อำเภอเมืองนนทบุรี .....   2 เม.ย. 2561 117 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดเสาธงทอง ตำบลเกาะเกร็ด อ.....   30 มี.ค 2561 101 ครั้ง
ร่างประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยววัดแคนอ.....   27 มี.ค 2561 113 ครั้ง
ร่างประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยววัดเสาธ.....   22 มี.ค 2561 112 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒ.....   22 มี.ค 2561 98 ครั้ง
ร่างประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยววัดบางจ.....   8 มี.ค 2561 109 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเพื่อการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ.....   20 ก.พ. 2561 122 ครั้ง