ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาตลาดน้ำวัดโตนด เพื่อรอบรับการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประวกดราคา อิเล็กท.....   26 พ.ย. 2561 179 ครั้ง icon
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเ.....   1 พ.ย. 2561 121 ครั้ง icon
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   22 ต.ค. 2561 112 ครั้ง
ประกาศมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง   19 ต.ค. 2561 116 ครั้ง
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 โครงการ   17 ต.ค. 2561 113 ครั้ง icon
การจ้างโครงการมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง จังหวัดนนทบุรี   2 ต.ค. 2561 137 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒ.....   17 พ.ค. 2561 141 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดน้ำวัดโบสถ์บน อำเ.....   15 พ.ค. 2561 138 ครั้ง
ประกวดราคราจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยวชาติพันธุ์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล.....   11 เม.ย. 2561 137 ครั้ง