ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี กิจกรรมมหากรรมตลาดน้ำเมือง.....   20 ธ.ค. 2561 110 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครรงการก่อสร้างศูนย์บริหารนักท่องเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ด้ว.....   19 ธ.ค. 2561 90 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding   19 ธ.ค. 2561 97 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาตลาดน้ำวัดโตนด เพื่อรับรองการท่องเที่ยว ด้.....   19 ธ.ค. 2561 94 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการตลาดน้ำเที่ยวเมืองนนทบุรี กิจกรรมมหกรรมตลาดน้ำเมือง.....   11 ธ.ค. 2561 180 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดน้ำไทรน.....   7 ธ.ค. 2561 128 ครั้ง
ร่าง ประกวดจ้างโครงการตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี กิจกรรมมหกรรมตลาดน้ำเมืองนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดร.....   3 ธ.ค. 2561 119 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาตลอดน้ำวัดโตนด เพื่อรองรับการท่อเงที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร.....   30 พ.ย. 2561 149 ครั้ง
ตัวอย่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาตลาดน้ำวัดโตนด เพื่อรอบรับการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประวกดราค.....   26 พ.ย. 2561 105 ครั้ง