ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราค.....   31 ม.ค. 2562 105 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding การจ้างก่อสร้างศูนย์บริการนัก.....   31 ม.ค. 2562 123 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย อ.ไทรน้อย จังหวัดน.....   16 ม.ค. 2562 120 ครั้ง
ภาพ โครงสร้าง ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย อ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวด.....   16 ม.ค. 2562 115 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย อ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี.....   16 ม.ค. 2562 112 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเดียวเที่ยวเมืองนนท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14 ม.ค. 2562 127 ครั้ง
ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเดียวเที่ยวเมืองนนท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ.....   14 ม.ค. 2562 150 ครั้ง
เอกสารประกวดราคา โครงการจัดกิจกรรมวันเดียวเที่ยวเมืองนนท์   14 ม.ค. 2562 113 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดกิจก.....   4 ม.ค. 2562 108 ครั้ง