ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายและวีดีโอ ในหัวข้อเรื่อง "นนท์ เท่ น่าเที.....   22 พ.ค. 2562 139 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสือรถไฟฟ้าห.....   1 พ.ค. 2562 125 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อรถไฟฟ้าหรือรถเมล์ ด้วยวิธีประกวดราค.....   25 เม.ย. 2562 122 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยววัดบางระโหง อำ.....   4 เม.ย. 2562 155 ครั้ง
การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยววัดบางระโหง อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี .....   28 มี.ค 2562 128 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยววัดบางระโหง.....   28 มี.ค 2562 125 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   18 มี.ค 2562 121 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย อ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุ.....   20 ก.พ. 2562 113 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเดียวเที่ยวเมืองนนท์ ด้วยวิธีประกวด.....   5 ก.พ. 2562 118 ครั้ง