ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ย.....   15 ส.ค. 2562 88 ครั้ง
ร่างประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี กิจกรรมงานส่งเสริม.....   8 ส.ค. 2562 110 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการตลาดน้ำ.....   7 ส.ค. 2562 95 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว นนทบุรีเที่ยวได้ทั้งปี   25 ก.ค. 2562 118 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำแอพพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสต.....   23 ก.ค. 2562 139 ครั้ง
ร่างประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว นนทบุรีเที่ยวได้ทั.....   19 ก.ค. 2562 120 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำแอพพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสต.....   4 ก.ค. 2562 149 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำแอพพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสต.....   28 มิ.ย. 2562 149 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เ้รื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562   10 มิ.ย. 2562 130 ครั้ง