ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เมืองนนท์ เท่ห.....   13 ก.ย. 2562 98 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาตลาดน้ำวัดโตนด.....   4 ก.ย. 2562 96 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการตลาดน้ำ น่าเที่ยวเมืองนนทบุ.....   4 ก.ย. 2562 93 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาโครงการประชาสัมพันธ์เมืองนนท์ เท่ห์ น่าเที่ยว กิจกรรมวาดภาพระบา.....   2 ก.ย. 2562 108 ครั้ง
ร่างประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เมืองนนท์ เท่ น่าเที่ยว กิจกรรมวาด.....   27 ส.ค. 2562 92 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการประชาสัมพันธ.....   27 ส.ค. 2562 98 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาตลาดน้ำวัดโตนด เพื่อรองรับการท่องเที่ย.....   22 ส.ค. 2562 88 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี กิจกรรมงานส่งเสริมการท.....   15 ส.ค. 2562 104 ครั้ง
ร่างประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาตลาดน้ำวัดโตนด เพื่อรองรับการท่องเ.....   15 ส.ค. 2562 88 ครั้ง