ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดน้.....   8 เม.ย. 2565 17 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร.....   4 เม.ย. 2565 22 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดน้ำบางม่วงและปรับปรุงภูมิทั.....   24 มี.ค 2565 24 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๕ การจ้างโครงการส่งเสร.....   22 มี.ค 2565 22 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงวัฒนธรรม.....   22 มี.ค 2565 18 ครั้ง
ประกาศ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมกา.....   22 มี.ค 2565 16 ครั้ง
ประกาศ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาส่.....   9 ก.พ. 2565 45 ครั้ง
ประกาศ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างห้.....   9 ก.พ. 2565 41 ครั้ง
ประกาศ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการติดตั้งเสา.....   14 ม.ค. 2565 50 ครั้ง