ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวนนทบุรีเที่ยวได้ทั้.....   11 ก.พ. 2563 149 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการส่งเสริ.....   7 ก.พ. 2563 109 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างโครงการประชาสัมพันธ์งานวัฒนธร.....   7 ก.พ. 2563 183 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรีเที่ยวได้ทั้งปี กิจกรรมวันเดียวเที่ยวเมืองนนท.....   6 ก.พ. 2563 176 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว นนทบุรีเที่ยวได้ทั้งปี .....   6 ก.พ. 2563 122 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   6 ก.พ. 2563 105 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   5 ก.พ. 2563 107 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   24 ม.ค. 2563 108 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   24 ม.ค. 2563 122 ครั้ง