ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสือรถไฟฟ้าห..... 1 พ.ค. 2562 9 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อรถไฟฟ้าหรือรถเมล์ ด้วยวิธีประกวดราค..... 25 เม.ย. 2562 11 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยววัดบางระโหง อำ..... 4 เม.ย. 2562 27 ครั้ง
การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยววัดบางระโหง อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ..... 28 มี.ค 2562 20 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยววัดบางระโหง..... 28 มี.ค 2562 20 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 มี.ค 2562 17 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย อ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุ..... 20 ก.พ. 2562 17 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเดียวเที่ยวเมืองนนท์ ด้วยวิธีประกวด..... 5 ก.พ. 2562 19 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราค..... 31 ม.ค. 2562 19 ครั้ง