ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเดียวเที่ยวเมืองนนท์ ด้วยวิธีประกวด..... 5 ก.พ. 2562 7 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราค..... 31 ม.ค. 2562 4 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding การจ้างก่อสร้างศูนย์บริการนัก..... 31 ม.ค. 2562 4 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย อ.ไทรน้อย จังหวัดน..... 16 ม.ค. 2562 11 ครั้ง
ภาพ โครงสร้าง ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย อ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวด..... 16 ม.ค. 2562 9 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย อ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี..... 16 ม.ค. 2562 10 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเดียวเที่ยวเมืองนนท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ม.ค. 2562 11 ครั้ง
ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเดียวเที่ยวเมืองนนท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ..... 14 ม.ค. 2562 10 ครั้ง
เอกสารประกวดราคา โครงการจัดกิจกรรมวันเดียวเที่ยวเมืองนนท์ 14 ม.ค. 2562 9 ครั้ง