ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการส่งเสริมการขายงาน The Best o.....   21 พ.ค. 2563 105 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว นนทบุรีเที่ยวได้ทั้งปี กิจกรร.....   16 เม.ย. 2563 131 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว นนทบุรีเที่ยวได้ทั้งปี กิจกรร.....   10 เม.ย. 2563 111 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการมหกรรมตลาดน้ำเมืองนนท์ น่าชม เที่ยวได้ทั้งปี   10 เม.ย. 2563 118 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวนนทบุรีเที่.....   2 เม.ย. 2563 107 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรร.....   2 เม.ย. 2563 85 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ย.....   3 มี.ค 2563 104 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์งานวัฒนธรรมสอง.....   25 ก.พ. 2563 87 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุร.....   21 ก.พ. 2563 97 ครั้ง