ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

จ้างดำเนินการโครงการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ กิจกรรมการประกวด Young Singer of Nonthaburi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     20 พ.ค. 2563
จ้างดำเนินการโครงการส่งเสริมการขายงาน The Best of Nonthaburi กิจกรรม สถานี Street Art โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     20 พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เมืองนนท์ เทห์ น่าเที่ยว กิจกรรมวาดภาพระบายสีเชิงสร้างสรรค์แสดงสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     13 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการตลาดน้ำ น่าเที่ยวเมืองนนทบุรี กิจกรรมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     4 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาตลาดน้ำวัดโตนด เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     4 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เมืองนนท์ เทห์ น่าเที่ยว กิจกรรมวาดภาพระบายสีเชิงสร้างสรรค์แสดงสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     2 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เมืองนนท์ เทห์ น่าเที่ยว กิจกรรมวาดภาพระบายสีเชิงสร้างสรรค์แสดงสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     2 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เมืองนนท์ เทห์ น่าเที่ยว กิจกรรมวาดภาพระบายสีเชิงสร้างสรรค์แสดงสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     27 ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาตลาดน้ำวัดโตนด เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     22 ส.ค. 2562