จ้างดำเนินการโครงการส่งเสริมการขายงาน The Best of Nonthaburi กิจกรรม สถานี Street Art โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     จ้างดำเนินการโครงการส่งเสริมการขายงาน The Best of Nonthaburi กิจกรรม สถานี Street Art โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศราคากลาง

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี