จ้างดำเนินการโครงการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ กิจกรรมการประกวด Young Singer of Nonthaburi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     จ้างดำเนินการโครงการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ กิจกรรมการประกวด Young Singer of Nonthaburi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศราคากลาง

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี